ZMIANA WJAZDU NA TOR

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż od dnia 3 stycznia 2022 roku
wjazd na tor kartingowy odbywać się będzie
bramą C i D, od Al. Śląskiej.
Nie jak dotąd bramą E.

Parking poziom +1, zejście schodami.

Team Le Mans

Koszyk
0