Regulamin toru

 1. Z jazdy mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Przed wykupieniem jazdy należy czytelnie podpisać oświadczenie o znajomości regulaminu i o odpowiedzialności uczestnika za konsekwencje ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Podpis na oświadczeniu oznacza, że osoba zapoznała się z regulaminem.
 3. Na torze i terenie przyległym zabrania się spożywania alkoholu.
 4. Zabrania się jazdy kartem osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoba, której zachowanie może na to wskazywać nie zostanie dopuszczona do jazdy.
 5. Osoby niekulturalne i wulgarne mogą zostać wyproszone z obiektu.
 6. Przez „jazdę” rozumiemy nie tylko korzystanie z karta przez jedną osobę, lecz także przez inne osoby będące w tym czasie na torze i biorące w niej udział.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania nakazów i zakazów dawanych przez obsługę toru.
 8. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:
 • uderzania kartem w inny pojazd oraz barierki zabezpieczające
 • wychodzenia z karta oraz wystawiania nóg i rąk poza obręb pojazdu w czasie jazdy
 • kierowania kartem jedną ręką
 • zdejmowanie kasku w czasie jazdy
 • wchodzenia na tor osobom nieupoważnionym
 • utrudniania wyprzedzania innym uczestnikom
 • „kręcenia kółek” kartem w miejscu
 • jazdy w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy
 • zmiany toru jazdy w rejonie startu, na zakrętach oraz podczas wyprzedzania przez innego uczestnika
 1. Należy przestrzegać jazdy w kasku ochronnym.
 2. Wymagane jest pełne obuwie na płaskiej podeszwie.
 3. Obsługa może zabronić jazdy bez podania przyczyny.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy, które w czasie jazdy mogą wypaść z kieszeni, należy je odpowiednio zabezpieczyć, a szczególnie portfele, telefony komórkowe oraz klucze.
 5. Należy zabezpieczyć te części ubrania, które mogą wkręcić się w koła karta, szczególnie należy zdjąć szaliki, chusty itp.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od uczestnika jadącego przed nami. W momencie gdy uczestnik straci panowanie nad pojazdem koniecznie należy takiego uczestnika ominąć, aby nie doprowadzić do kolizji.
 7. Wymagane jest zachowanie maksymalnej koncentracji, aby być przygotowanym na „niespodzianki”, które mogą wystąpić w czasie jazdy.
 8. Osoby, które nie są pewne swoich umiejętności kierowania kartem, proszone są o nie podejmowanie ryzyka i nie branie udziału w jeździe. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to ostrzeżenie, gdyż organizator nie odpowiada za zdarzenia mogące nastąpić na torze, całe ryzyko bierze na siebie uczestnik!

 

PAMIĘTAJ, TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD CIEBIE!